Nguyên tắc xếp hạng các khóa học

Một số tiêu chí để xếp hạng các khóa học:

1

Số lượng học viên đã từng học

2

Điểm đánh giá của khóa học

3

Điểm đánh giá của giáo viên

4

Điểm đánh giá của Trung tâm

5

Khóa học miễn phí hoặc có giá ưu đãi

6

Khoảng cách từ địa điểm tổ chức lớp đến địa chỉ của người học

7

Ngày bắt đầu khóa học

8

Nội dung khóa học đầy đủ, rõ ràng, hình ảnh đẹp